Toplumsal veya bireysel baskılara direnmede birey gücünü nasıl gösterir?

Toplumsal veya bireysel baskılara direnmede birey gücünü nasıl gösterir?
Sosyal düzende insanların doğuştan sahip olduğu vazgeçilemez ve devredilemez “doğal hakları” mevcuttur. Yaşam hakkı, özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, baskıya karşı direnme hakkı gibi doğal haklar, devletin bir siyasi kurum olarak henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde dahi varolmuştur.

Zulme karşı direnme hakkının resmi olarak ilk kez kabul edilmesi ve açıklanması, 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ile mümkün olmuştur
Sivil itaatsizlik doktrininin oluşumunda Meksika Harbi önemlidir. Ona göre Meksika ile yapılan savaşın amacı, zenci köleliğini yeni bir bölgeye yaymaktı ve O, kendince böyle adaletsizlikler yapan bir
hükümeti mali bakımdan desteklemeye mecbur değildi.Bu nedenle kelle vergisini ödemeyi reddetmiş ve hapse girmiştir
Thoreau’nun sivil itaatsizlik yaklaşımının yeniden fark edilmesini sağlayan, 1900 larda Oxford’da hukuk okuyan Mohandas K. Gandhi dir.
Martin Luther King’i sivil itaatsizlerin öncülerinden saymamızın nedeni,kişiliği ve zenci hakları konusundaki fikir ve eylemleri ile sivil itaatsizlik yaklaşımına katkı sağlamış oluşundandır.

Türkiye’de Bir Sivil İtaatsizlik Örneği: Bergama Eylemleri
Bergama’da Eurogold tarafından siyanürle altın aranması karşısında yapılan eylemlerin, kamuoyu üzerinde büyük etki yarattığı, halkın, yerli ve yabancı basının olayları dikkatle izlediği gözlenmiştir.

Başlıca Sivil İtaatsizlik Yöntemleri:
Aşağıda belirtilen sivil itaatsizlik eylem türleri, demokratik hukuk devletlerinde gerçekleştirilen hareketlerdir.Hemen hepsinin ortak niteliği, şiddetsizlik içermesi ve barışçıl protesto gösterileri olmalarıdır.

Oturma
İnsandan Halı
İşgal
Genel greve çağrı
İmza toplama
Yayınla kendini ihbar
Şantiye alanlarına kulübeler ve çadırlar kurma
Hastalıklı balıkları sorumlu firma binalarına bırakma
Ölü biçiminde yere uzanma
Füze Üstlerine girme girişimi
Barış kampları kurma
İmdat frenini çekme
Ölüm bölgesini yaşam bölgesine dönüştürme
100 metre yüksekliğe balon asma
Sivil savunma tatbikatında sığınaklara girmeme
Ağaçların kesilmesini engelleme
Otobüslerde ırklara göre oturma düzenine uymama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu