Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar Nelerdir?

Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar Nelerdir?

AG (Avustralya Grubu)

BIS (Uluslararası İmar Bankası)

BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)

CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi)

CE (Avrupa Konseyi)

CERN (gözlemci)

EAPC (Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi)

EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)

ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)

ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü)

ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu)

EU (aday)

FAO (Tarım ve Gıda Örgütü)

IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)

IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)

ICC (Milletlerarası Ticaret Odası)

ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu)

ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi)

IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği)

IDB (İslam Kalkınma Bankası)

IEA (Uluslararası Enerji Ajansı)

IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu)

IFC (Uluslararası Finansman Kurumu)

IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu)

IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü)

ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü)

IMF (Uluslararası Para Fonu)

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü)

Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı)

Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü)

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı)

IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

IOM (gözlemci)

ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü)

ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği)

NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi)

NEA (Nükleer Enerji Kurulu)

NSG

OAS (gözlemci)

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)

OIC

OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu)

OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü)

PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi)

UN (Birleşmiş Milletler)

UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)

UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü)

UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)

UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü)

UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu)

UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu)

UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi)

UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu)

UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu)

UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi)

UPU (Dünya Posta Birliği)

WEU (Batı Avrupa Konseyi)

WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu)

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)

WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü)

WToO (Dünya Turizm Örgütü)

WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu