Üniversite Kütüphanelerinin tarihçeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversite Kütüphanelerinin tarihçeleri hakkında bilgi verir misiniz?
Hacettepe üniversitesi kütüphaneleri;Kütüphaneleri, elektronik ortamda tek bir kütüphane olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar, kütüphanemizin erişime açmış olduğu, elektronik veri tabanları, dergiler ve tam metin elektronik kaynaklardan 24 saat boyunca yararlanabilmektedir. Hacettepe Kütüphaneleri olarak abone olunan e-kaynak sayıları:


E-Veri tabanı: 65
E-Dergi: 46.000
E-Kitap:41.817
E-Tez: 1.200
Hacettepe Üniversitesi kullanıcıları için elektronik bilgi kaynaklarına erişim serbest, kampüs dışından ise IP kontrollü olarak açıktır. Web sayfamızda yer alan Hacettepe Üniversitesi Kütüphane Kataloğu ve Süreli Yayınlar Kataloğu ile Hacettepe ve Beytepe Kütüphanelerinin koleksiyonları aynı sistem üzerinden taranabilmektedir.
H.Ü. Kütüphaneleri Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı altında iki kütüphane olarak hizmet vermektedir.
Beytepe Kütüphanesi
Fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, spor, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili konularda bilgi kaynaklarına erişimi sağlayarak, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Beytepe Kütüphanesi, 3 Şubat 1975’de Beytepe Kampusunun kurulması ile birlikte geçici bir binada hizmet vermeye başlamış ve 22 Ağustos 1977’de şimdiki binasına taşınmıştır. Koleksiyonunda 150.000’i aşkın kaynak bulunmaktadır. 238 adet devam eden basılı dergi mevcuttur. Beytepe Kampusunda yerleşik enstitülerde kabul edilmiş olan yüksek lisans ve doktora tezi de Beytepe Kütüphanesi’nde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m2 lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m2 lik yeni binasında hizmet verilmeye başlanmıştır.
Kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından merkezi olarak yürütülmektedir.
Merkez Kütüphane Üniversitemiz öğrencileri ile Akademik ve İdari Personele üye olmak koşuluyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, dışarıdan gelen araştırmacılar da kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü bilgi kaynağından kütüphane içinde yararlanabilmektedirler.
Merkez Kütüphane koleksiyonunda 172.678 adet kitap, 66.523 adet ciltli dergi, 12.342 adet yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 251.543 cilt yayın bulunmaktadır. Abone olunan süreli yayın sayısı 685’i yabancı, 629’u Türkçe olmak üzere toplam 1.314 adettir. 2006-2007 eğitim yılı itibarı ile yaklaşık 30.000 adet elektronik dergi , 30.000 adet elektronik kitap ve 41 adet veri tabanına erişim sağlanmaktadır. Her yıl koleksiyona 10.000-15.000 cilt yeni yayın eklenmektedir.
Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar NLM (National Library of Medicine), diğer konulardaki kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon

kt.4
KISA TARİHÇE Bilim tarihçileri İstanbul Üniversitesi’ nin başlangıcını Fatih Sultan Mehmet’in 15. yüzyılın ikinci yarısında kurdurttuğu medreseye dayandırır. İ.Ü. Merkez Kütüphanesinin dermesi de 15. yüzyıldan kalma Türkçe ve yabancı dilli yazmaları da içerir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, ağırlıklı olarak yazma ve eski harfli Türkçe basma eserlerden oluşan dermesi, 1928 harf devriminden sonra, yeni Türk alfabesiyle basılmış eserlerle zenginleşmeyi sürdürmüş, Basma Yazy ve Resimleri Derleme Kanunu (1934) kapsamına alınınca da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde basılan eserleri toplamaya başlamıştır. Dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi beceren en eski ve en büyük üniversite kütüphanemizdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuruluşu (23 Nisan 1920) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını (29 Ekim 1923) izleyen yıllarda Darülfünun Kütüphanesi adını taşıyan bu kütüphane, 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi adını almıştır. İlk yöneticisi Hasan Fehmi Ethem Karatay, yurt dışında kütüphanecilik yüksek lisans öğrenimi görmüş bir mimardır.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunuyla, Ystanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla, Istanbul Üniversitesi’nin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır. Türkiye’nin öteki üniversite kütüphanelerine göre, otomasyona geçiçi daha geç ve yavaş olmaktadır ama, eski ve yeni binalarında ulusal ve uluslararası düzeydeki kullanıcılarına verdiği hizmetler, nicelik olarak yüksek sayıda; nitelik olarak da çağdaştır. Bu çağdaşlaşmada son yedi yılın getirdiği yenilikler ağırlıktadır. Onun kurduğu katalog sistemi, geliştirilerek bugün de yaşamaktadır.

Hacettepe Kütüphanesi
Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili konularda bilgi kaynaklarını ve bu konulardaki bilgi kaynaklarına erişimi sağlayarak araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. 1958 yılında Çocuk Hastanesi Kütüphanesi olarak kurulmuştur. Koleksiyon tıp ve sağlık bilimleri konusunda yaklaşık 45.000 cilt kitap, cd-rom ve gör-işit kaynakları ile 181 adet devam eden basılı dergiden oluşmaktadır. Koleksiyonda ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde kabul edilmiş yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora tezi yer almaktadır. “National Library of Medicine” sınıflama sistemine göre sınıflandırılmış olan kitaplar açık raflarda kullanıma sunulmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu