Yetki Belgesi Nedir?

Yetki Belgesi Nedir? ( Authorization Certificate )

Yetki Belgesi : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetini gösteren belgeye denir.

Dernek Yönetimleri İçin Yetki Belgesi Dilekçe Örneği ;


YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ (1)

YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN
Adı ve Soyadı

:

Fotoğraf ve Dernek Mührü

T.C. Kimlik No

:

 
  
 
İmzası
DERNEĞİN
Adı

:

Merkezi

:

Kütük No

:

Yerleşim Yeri Adresi

:

YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN
Başlangıç Tarihi

:

…/…/…
Bitiş Tarihi

:

…/…/…
       Yönetim Kurulumuzun ……… tarih ve ……… sayılı kararına istinaden yukarıda açık kimliği yazılı kişiye derneğimiz adına gelir toplama yetkisi verilmiştir.

…/…/…

İmza

Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

        (1) Bu belge, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde düzenlenen yardım toplama faaliyetlerinde kullanılamaz. Bu belge yukarıda adı geçen kişiye yalnızca dernek adına gelir toplama yetkisi verir, ayrıca derneği temsil yetkisi vermez.

Avukatlar İçin Yetki Belgesi Örneği;

 

III

YETKİ BELGESİ

 

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/

AVUKATLIK ORTAKLIĞI                          :

Baro ve Sicil No                                                 :

Vergi Dairesi ve Sicil No                                 :

Adres                                                                    :

 

YETKİLİ KILINAN AVUKAT                    :

Baro ve Sicil No                                                 :

Vergi Dairesi ve Sicil No                                 :

Adres                                                                    :

 

VEKİL EDEN                                                     :

Ad ve Soyadı                                                      :

Adres                                                                    :

Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler

Noter Tarih ve Yevmiye No                           :

 

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI               :

 

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu değiştiren 4667 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca, vekaletname yerine geçmek üzere, tarafımdan düzenlenmiştir.

……/…../……

Avukat/Avukat Ortaklığı

 

 

 

Bir Yorum

 1. TİCARİ ARAÇ YETKİ BELGESİ TÜRLERİ

  Yetki belgesi, taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır.

  BELGE TÜRÜ AÇIKLAMA
  A YETKİ BELGESİ Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

  A1 Yetki belgesi; Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapacaklara,
  A2 Yetki belgesi; Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapacaklara,
  A3 Yetki belgesi; Oto Kiralama İşletmeciliği Yapacaklara, verilir.

  B YETKİ BELGESİ Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  B1 Yetki belgesi; Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,
  B2 Yetki belgesi; a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
  b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
  c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,
  B3 Yetki belgesi; Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.

  C YETKİ BELGESİ Ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  C1 Yetki belgesi; Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  C2 Yetki belgesi; Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
  C3 Yetki belgesi; Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara, verilir.

  D YETKİ BELGESİ Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  D1 Yetki belgesi; Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,
  D2 Yetki belgesi; a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
  b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
  c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,
  D3 Yetki belgesi; Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.

  E YETKİ BELGESİ Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  E1 Yetki belgesi; Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,
  E2 Yetki belgesi; Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara, verilir.

  F YETKİ BELGESİ Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  F1 Yetki belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
  F2 Yetki belgesi; Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.

  G YETKİ BELGESİ Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  G1 Yetki belgesi; Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
  G2 Yetki belgesi; Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
  G3 Yetki belgesi; Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
  G4 Yetki belgesi; Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.

  H YETKİ BELGESİ Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  H1 Yetki belgesi; Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara,
  H2 Yetki belgesi; Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara,
  verilir.

  K YETKİ BELGESİ Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  K1 Yetki belgesi; Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,
  K2 Yetki belgesi; Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  K3 Yetki belgesi; Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

  L YETKİ BELGESİ Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  L1 Yetki belgesi; Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,
  L2 Yetki belgesi; Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir.

  M YETKİ BELGESİ Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  M1 Yetki belgesi; İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara,
  M2 Yetki belgesi; Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara
  M3 Yetki belgesi; Uluslar arası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir.

  N YETKİ BELGESİ Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  N1 Yetki belgesi; İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,
  N2 Yetki belgesi; Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir.

  P YETKİ
  BELGESİ Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  P1 Yetki belgesi; İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara,
  P2 Yetki belgesi; Yurtiçinde dağıtım yapacaklara, verilir.

  R YETKİ BELGESİ Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
  R1 Yetki belgesi; Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
  R2 Yetki belgesi; Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.

  T YETKİ BELGESİ Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır.
  T1 Yetki belgesi; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
  T2 Yetki belgesi; Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
  T3 Yetki belgesi; Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.

  YETKİ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
  Yetki belgesi alınabilmesi için gerekli koşullar aşağıda yer almaktadır.
  a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
  b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,
  c) Yetki belgesi talep eden;
  • Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
  • Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
  • Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
  • Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
  • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,
  d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı olmaları,
  e) B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar hariç olmak üzere;
  • B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
  • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
  f) İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve iyi yönetilmesini sağlamaya yönelik olarak yetki belgesi türlerine göre belirlenen gerekli kapasite veya tonaj şartlarına ve mali yeterlilik değerlerine sahip olmaları,
  g) Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları, şarttır.
  Türkiye’ de taşımacılık faaliyetinde bulunacak T.C. vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği diğer şartları yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilmektedir.

  YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibrazı zorunludur.
  • Başvuru dilekçesi,
  • İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Başvuru Formu”,
  • Yukarıda yer alan (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri ile yukarıda yer alan (e) bendinde belirtilen kişilerin/personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,
  • Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri,
  • Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
  • Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
  • Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış “Acentelik Sözleşmesi”,
  • Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı,
  • Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.
  Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından (a), (b), (f), ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ile (c) bendindeki belgelerden sadece imza sirküleri istenmektedir.
  B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep edenlerden, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış Adli Sicil Kaydı belgelerini ibraz etme şartı aranmamaktadır.

  YETKİ BELGESİ SÜRESİ
  Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin süresi beş yıldır.

  Bakanlık, uluslararası taşımalarda ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde bu beş yıllık süreyi daha az veya daha çok tutabilir.

  Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde, birden fazla yetki belgesi alabilirler.
  T.C.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgeleri sayısı ile ilgili 20/03/2006 tarihi ve saat 14.30 itibariyle güncellenmiş tablo aşağıda yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu