Yonca yaprağı nerede yetiştirilir?

Yonca yaprağı nerede yetiştirilir?
Yonca Yetiştiriciliği

1. TANIMI VE ÖNEMİ

Yonca çık yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin
bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök
derinliği 120-180 cm dir.

Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukçæ
dayanıklıdır. Bu nedenle mer’aların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve
mer’anın kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle
süt verimini % 30’lara kadar artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok
besleyicilik değeri olan yoncada, içerisinde 10 kadar vitamin de vardır.

2. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

2.1 İklim İsteği

Yoncanın Alaska ve Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde yetişen
türleri olduğu gibi en sıcak bölgelerde de yetişen türleri vardır. Sıcak olan
gün sayısı ne kadar fazla ise biçim sayısı ve buna bağlı olarak ot v erimi de o
oranda artar.

2.2 Toprak İsteği

Yoncanın en iyi yetiştiği topraklar; tınlı, kumlu-tınlı, kumu
çok fazla olmayan ve yeter derecede kireç içeren topraklardır. Taban suyu yüksek
ve PH’nın 6.5 dan aşağı olmaması gerekir. Yoncanın normal ürün verebilmesi için
toprağın fosfor ve potas kapsamı bakımından iyi olması gerekir.

3. YETİŞTİRME TEKNİĞİ

3.1 Ekim Nöbeti

Bölgemizde ekim nöbeti şekli: Buğdaygiller + 2.ürün + Yonca
(5 yıl) + Pamuktur.

3.2 Çeşit

Bölgemizde Kayseri yoncası populasyonundan seleksiyon yoluyla
adaptasyonu yapılmış olan elçi yoncası çeşidi ekilmektedir. Bölgemizde GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 1987-1992 yılları arasında Şanlıurfa Koruklu
Tarımsal Araştırma İstasyonunda yaptırmış olduğu deneme sonuçlarına göre P.5929
Y, CUF-101, Elçi ve Diabloverde gibi çeşitler tavsiye edilmektedir. Bu çeşitler
kış aylarında da büyümelerini sürdürerek, ilkbahar büyümesine erken başlamakta
ve Nisan ayı sonu-Mayıs ayı başlarında ilk biçime gelebilmektedir.

Bu çeşitlerden yılda 2,000 kg/da dolaylarında toplam kuru
madde verimi elde edilmektedir. Çeşitlerden ilk ekim yılında 5 biçim, kinci ve
üçüncü yıllarda 6-7 biçim alınabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu