Yücel Elmas kimdir?

Yücel Elmas kimdir?
Kucuklugumuzden beri soyledigimiz “Sen Varsın Öğretmenim” adlı çocuk sarkisinin yazari-bestecisi.
İstanbul TRT Çocuk Korosunun baş öğretmeni…
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Prof.Dr.
Koro ve çoksesli müzik sever.

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Prof.Dr.Yücel ELMAS
Doğum Yeri : Balıkesir
Doğum Tarihi : 01.03.1942
Yabancı Dili : İngilizce / İspanyolca
Uzmanlık Alanı : Tek ve Toplu Ses Eğitimi / Koro Eğitimi ve Yönetimi

ADRESLER VE TELEFON NUMARALARI
Ev : Kayışdağı Cad. Göy Apt. 139/6 81040 Kadıköy / İSTANBUL
Ev Tel : (0216) 337 14 68

İş : M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 81040 Kadıköy / İSTANBUL
Fak Tel: (0216) 345 47 06 (Dahili:200)

AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi)
Lisans : Müzik Eğitimi Bölümü-Gazi Eğitim Enstitüsü-1966
Lisans Tamamlama -YÖK Denklik Birimi- Ağustos-1984
Lisans Tamamlama -Müz.Eğt.Bl.M.Ü Eylül-1984
Yüksek Lisans:
Doktora : Sanatta Yeterlik- M.Ü -Fen Bil.Ens- 26 Mart 1987
Doktora – M.Ü -Fen Bil.Ens.- 13 Nisan 1987
Doçentlik : M.Ü- 16 Eylül 1986
Profesörlük : M.Ü- 29 Aralık 1988
Halen : M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi- Ocak 2001

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
• Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar:
• Uluslararası kitaplarda basılı yayınlar :
• Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler:
• Uluslararası konferanslarda sunulan poster tebliğler:
• Ulusal dergilerdeki yayınlar :
Makale : “İLK NOTA” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 11, S.55-68 İst.Aralık 1992
• Ulusal konferanslarda sunulan tebliğler :
Bildiriler:
– �Çocuk Ve Gençlik Korolarının Müzik Eğitimindeki Yeri Ve Önemi�, I.Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu,İZMİR, 1984.
• �Anaokulu Çocuğunun Çalgısı�, MÜ.I.Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, İST.1986.
– �Ses Eğitiminde Gecikme Ve Yarattığı Sorunlar�, MÜ.Fen Bil.Ens.İST.1987.
• “Çocuklar ve Gençler İçin Yazılacak Eğitici Müzik İhtiyacı ve Bestecilerinin Bu Yönde Teşviki” TC Kültür Bakanlığı I.Müzik Kongresi, Ankara, 1988.
• � Çocuk Ve Gençlik Korolarının Türk Kültürünün Tanıtımındaki İşlevleri�, İST.1988
• �Anaokullarında Repertuar Ve Besteci�, İST.1989
• �Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi ve Problem Grupları Çalışmalarının Gerekliliği” , I.Ulusal Güzel Sanatalar Eğitimi Sepmozyumu,25-26 Eylül 2000,İst.

Konferans:
• �Koro Psikolojisi, Şef – Koro İlişkileri�, Uludağ Üniv. Eğ.Fak.Müz.Eğ.Bl.BURSA, 1990.

• Kitaplar
�10 Kasım da Atatürk’e Sesleniş� , Harp Akademileri Basımevi, Yenilevent-İst.- Ekim 1994.
8- Atıflar

9- Diğer (Ders ve Kurs notları, vb)
– �5adet yıllık koro repertuarı albümü�
A. Verdiği Dersler
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğ. Böl.,Müz.Eğ. AnabilimDalı:
2000/2001 Lisans:

�Toplu Ses Eğitimi �I� (Güz � Bahar)
�Koro �I� (Güz � Bahar)
�Koro Eğitimi ve Yönetimi� (Güz � Bahar)
�Oda Korosu� (Güz � Bahar)
�Bilgisayar� (Güz)
�Okul Deneyimi � I � II� (Güz � Bahar)
�Öğretmenlik Uygulaması� (Bahar)

MÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü:
2000/2001 Doktora:

�Müzik Teknolojisi� (Bahar)

B. Ders Notları:
-Müzik Teknolojisi, MÜ Fen Bil Ens. Dr. Prog. İst 1990
-Koro Albümü- 1- 1996 MÜ
-Koro Albümü- 2- 1997 MÜ
-Koro Albümü- 3- 1998 MÜ
-Koro Albümü- 4- 1997 MÜ
-Koro Albümü- 5- 1997 MÜ
-TRT İstanbul Çocuk Korosu, 1-7 Aralık 1998 �1999 Uluslararası Noel Baba Çocuk Şenliği Konser Albümü.

Düzenleme:
-Cumhuriyet Işığında Atatürk İst.Ekim 1993
-Çanakkale Zaferi’ni Anarken , MÜ İst.Ocak 1995
-Öğretmenlerimize Saygıyla, MÜ İst.Ocak 1996
-TRT Rd-Tv Yayınları:-Pop Çocuk Şarkıları Yarışmaları, TRT İst.Ank.İzmir,Çocuk Koroları (Şef ve Dzl.) İst. Haziran 1995

C. Kurum İçi ve Dışı Bilimsel Çalışmalarda Aldığı Görevler:

D. Yönettiği Y.Lisans ve Doktora Tezleri:

• Yönettiği Tamamlanmış Y.Lisans Tezleri

�NEFES � ŞARKI SÖYLEME İLİŞKİLERİ� , Tülin MALKOÇ, Y.Lisans, MÜ. 1992.
�ULUSAL BESTECİLERİMİZİN PİYANO ESERLERİNDE TÜRK AKSAK RİTİMLERİNİN KULLANILMASI� , Nazan AKIN, Y.Lisans, MÜ. 1998.
�İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ŞARKI ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ� , Sevinç SÖKER, Y.Lisans, MÜ. 1998.

• Yönettiği Tamamlanmış Doktora Tezleri

�ERGENLİK DÖNEMİNİN SES YÖNÜNDEN FONKSİYONLARI VE BU DÖNEMDE SESİN KORUNMASI� , Tülin MALKOÇ, Doktora, MÜ. 1998.

�ULUSAL ŞARKI SÖYLEME GELENEĞİNİN OLUŞTURULMASINDA TÜRK DİLİ VE FONETİĞİNİN ETKİLERİ� , Bülent HALVAŞI, Doktora, MÜ.1999.

– Yönettiği Sürmekte Olan Tezler

• Yönettiği Sürmekte Olan Y.Lisans Tezleri

ÇALGI EĞİTİMİNDE KEMAN EĞİTİMİ İLE VİYOLA EĞİTİMİNİN ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİ�, Mert BİLGİNER, Y.Lisans, MÜ, Devam Ediyor.

10- Uluslararası ve/veya ulusal yarışmalarda kazanılan ödüller:
-Aralık 1996 Portekiz’in Figuera Da Foz Kenti’nde “Dos Peguenos”
Cantores”Şarkı Yarışması (TRT Çocuk Korosundan 10 yaşında bir çocukla katılım ve “Sevgi Çiçekleri” adlı şarkı ile sunuş-yorum ödülü.
-TBMM,Kültür Sanat ve Yayın Kurulu ile Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın UNICEF yararına hazırlattıkları ve ilk olarak Amerika’da yayınlanan “Sev DÜNYAYI” adlı Dünya Çocuk Şarkısı’nun Türkçe ve İngilizce olarak başarıyla seslendirilip kaydedilmesine TRT İstanbul Çocuk Korosu’yla olan katkılarından dolayı Nisan 1992’de Milli Eğemenlik Haftası’nda alınan ödül.

-1997 Polifonik Korolar Derneği, Koro Şefi Hizmet Ödülü
-1998 Polifonik Korolar Derneği, Koro Hizmet Ödülü MÜ Çoksesli Korosu
-2001 Polifonik Korolar Derneği, Koro Hizmet Ödülü TRT İst.Çocuk Korosu

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ:
-İst.Atatürk Eğt.Fak.Ens. Müdür Yrd 18.5.1973
-İst.atatürk Eğt.Fak.Ens. Müdür Yrd. 03.04.1975
-MÜ Atatürk Eğt Fak.Müzik Eğt Böl Başkanlığı 02.04.1992-04.04.1995
-MÜ atatürk Eğt Fak.Müzik Eğt Böl “Ses Eğt Anasanat Dalı Bşk. 24.03.1989-03.04.1992-30.03.1995 Halen devam ediyor.

ÜYESİ OLDUĞU GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
-1978 DE BAŞLAYIP HALEN DEVAM EDEN TRT.İst.Çocuk Korosu Şefliği

-TRT Müzik Daire Başkanlığı �Repertuar Aratşırma-Geliştirme ve Denetleme Kurulu Üyeliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu