Zina hakkında Allah’ın hükmü varken recm cezası nereden çıkmıştır?

Zina hakkında Allah’ın hükmü varken recm cezası nereden çıkmıştır?

Kuran ve Sünnete bağlanma bölümü 2214 Hz Ömer:

“Şüphe yok ki Allah HZ Muhammedi hakikatlerle gönderdi kendisine kitabı indirdi.İndirilenler içerisinde recm ayeti de vardır” demiştir.

HZ Ömer efendimizin bahsettiği recm ayeti şu anda Kuran da yoktur. Bu husus Kuran -ı Kerim ayetlerinin bazılarının kaldırılması yani nesh konusu içinde değerlendirilir.kur’an da nesh söz konusu mudur değil midir şeklinde tartışmalar yapılmıştır..
BAzı hadisler de geçen “BAna şu şu surelerden unuttuğum şu şu ayetleri hatırlattı” ifadesi ile bazı hadislerde geçen “Şöyle okurduk” ifadesi önceleri okunan bir şeyin sonradan kaldırıldığını çağrıştırır.Yine HZ Ayşe’nin “Bilinen 10 defa emme ayeti Kur’anda nazil olmuştur sonra da bilinen beş defa emme ayeti nazil olmuştur.” şeklindeki ifadesi de Kuran da nesh olduğunu gösterir.Çünkü Hz Ayşenin sözünü ettiği ifade şu anda Kuran da yoktur.(Müslim RAda 25; Muvatta Rada18;Darimi Nikah 49)
Hz Ömer Kuran da neshi kabul etmeyenler için şöyle der Halbuki Allah:”Kaldırdığımız veya geride bıraktığımız bir ayetin yerine ondan daha hayırlısını ya da bir benzerini getiririz”(Bakara 106)
Yukarıdaki ayetten başka Kuran da neshin bulunduğunu gösteren ayetller vardır.
“Allah dilediğini silip iptal eder(dilediğini de) sabit bırakır.Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır.”(Ra’d 39)
“Allah neyi indireceğini pek iyi bildiği halde, biz bir ayeti başka ayetin yerine değiştirdiğimiz zaman sen ancak iftiracısın derler.Ama öyle değil, onların çoğu bilmezler…” (NAhl 101)
Kuran-ı kerim üzerinde çalışma yapan alimler 3 kısım neshi incelemişlerdir.
1- metni Kuran da bulunduğu halde hükmü uygulamadan kaldırılanlar.
Buna misal şu ayettir. “Ey iman edenlersizler sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın”(Nisa43) Bu ayetten anlaşılan namazın kılınabileceği en son vakte kadar sarhoşluk veren içkinin yasaklığıdır.Fakat bundan sonra MAide 90-91 de içki kumar ve fal oklarının şeytan işi olduğu bildirilerek bunlardan kaçınmaları emredilmiştir ve en sonunda VAzgeçtiniz değil mi buyurularak yukarıdaki ayetin hükmü kaldırılmıştır…Bu nedenle hiç kimse ben Nisa 43 e dayanaraktan namaz vakti girmeden ayılabileceğim kadar içebilirim veya iki kadeh içki beni sarhoş etmez dolayısıyla namazda ne söylediğimi bilebilirim diye içki içebilirim diyemez. Çünkü ayetin hükmü uygulkamadan kaldırılmıştır…
2- Hem metni hem de hükmü Kurandan kaldırılan ayetler.
Yukarıdaki HZ Ayşe’nin “Bilinen 10 defa emme ayeti Kur’anda nazil olmuştur sonra da bilinen beş defa emme ayeti nazil olmuştur.” şeklindeki ifadesi de Kuran da nesh olduğunu gösterir.Çünkü Hz Ayşenin sözünü ettiği ifade şu anda Kuran da yoktur.(Müslim RAda 25; Muvatta Rada18;Darimi Nikah 49) bu konuya örnektir.

3- Metni kaldırıldığı halde hükmü devam edenler.
Bu konudaki örnek açıklamaya çalıştığımız hadiste bildirilen recm ayetidir. Bu ayetin hükmüne göre evli olan veya evlilik muamelesi geçmiş bir kimse zina ederse bu kimseye taşlanarak öldürme vardır.

Bir kısım insanlar 2.ve 3. kısım neshi kabul etmezler. Ancak bazı bilgiler bize rivayetle gelmektedir. Eğer rivayet yolunu kabul etmezsek tarihi hiçbir bilgiyi kabul edemeyiz. Sıhhatı üzerinde kanaat oluşmuş habeleri bir anda kenara atıvermek doğru değildir.Eğer bilgi bize sağlam ve güvenilir kaynaktan gelmişse bunu yok saymak yerine bunu nasıl anlayabiliriz diye kafa yormak gerekir.

Yüce Rabbimiz kaldırmak istediği dini hükmü kaldırır onun yerine dilediğini koyar veya indirdiği hükümleri olduğu gibi bırakır isterse tamamen kaldırır. Hiç kimsede onun hakimiyetine karışamaz. Niye böyle yaptın diye de hesap soramaz.
Recm uygulamasının Peygamberimiz(s.a.v) döneminde yapıldığı rivayetle sabittir.Bu uygulama ister Hz peygamberin sünneti ile olsun ister metni kaldırılmış bir ayetle olsun netice değişmeyecektir….
Sonunda sünnette bağlayıcıdır, hükmü kaldırılmadığı için de bağlayıcıdır.
Ancak sırf Kuran’da recm ayeti yoktur diye hadislerde tespit edilmiş olan ümmetin güvenini kazanmış kaynaklarca Peygamberimizin(s.av) yaptırdığı bildirilmiş olan uygulamayı kabul etmemek Kur’an’ın tebliğcisi Hz Muhammed’i kabul etmemektir. Yine recm hükmünü bildiren bir haberi işimize gelmedi diye bir çırpıda uydurma sayıvermek diğer tarihi bilgileri kabullenme konusunda bizleri ne derece inandırıcı kılacaktır.
Bu Konuda HZ Ömer’in(r.a) şu sözü oldukça dikkat çekicidir.
Ben insanların üzerine uzun zaman geçmesi ve sonunda birisinin “Biz Allah’ın kitabında recmi bulamıyoruz” diyerek Allah’ın indirdiği zorunlu bir hükmü terk ederek yoldan çıkmalarından endişe etmişimdir. Bakın evlilik ilişkisi görmüş zina eder ve hakkında şahitler bulunur veya hamile olur ya da itiraf ederse ona recm gerekir. Bakın Rasulullah recm yapmıştır.Biz de recm yaptık.(Buhari Hudud 30)
Yine kendisinden şöyle rivayet olunur.
“Allah’ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmiş olmasaydım kesinlikle mushafa yazardım. Çünkü ben bir takım kavimlerin gelip Allah’ın kitabında bulamayınca inkar edeceklerinden endişe etmekteyim.(Tirmizi, Hudud)

Abdullah Feyzi Kocaer Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu