Peygamberlerin yaşantıları nasıldı?

Peygamberlerin yaşantıları nasıldı?
Sırasıyla Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler:

Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

1. Âdem…. 8. İsmâîl…. 15. Hârûn…… 22. Zekeriyya…
2. İdris…… 9. İshâk…. 16. Dâvûd….. 23. Yahyâ………
3. Nûh……. 10.Yâkûb… 17. Süleyman. 24. Îsâ…………
4. Hûd……. 11.Yûsüf…. 18. Yûnus…… 25. Üzeyr*……
5. Sâlih….. 12.Eyyûp…. 19. İlyas…… 26. Lokman*….
6. İbrâhîm. 13.Şuayb… 20. Elyesa…. 27. Zülkarneyn*
7. Lût…….. 14.Mûsâ….. 21. Zülkifl…. 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

* Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu